1 Comment

Ten efekt może wzmagać dzisiejszy charakter chatbotów AI. Ich brak wiarygodności faktograficznej powoduje, że są świetnym narzędziem do generowania pomysłów, a bardziej zawodnym do wypełniania ich 100% zweryfikowaną treścią. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, bo po internetowej globalizacji, która już dostatecznie wypłaszczyła nasze zainteresowania i styl życia, dalszy zanik różnic między nami będzie po prostu... nudny?

Expand full comment